Polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu Mobimi.pl stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży towarów i są wykorzystywane wyłącznie w celu:

realizacji umowy;
- informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Mobimi.pl – jeśli Klient wyrazi na to zgodę;
- dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania – na stronie Mobimi.pl. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.